T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Yılı Kalite Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 10/12/2018

Hastanemiz Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) (Güncelleme Tarihi: 17/01/2017) Versiyon 5 doğrultusunda çalışmaktadır.

http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-standartlari-sks.html

                                                                      KALİTE BİRİMİ HEDEFLERİMİZ

 1. Hastane Hizmet Kalite Standart puanını  %87’in  üzerine çıkarmak.
 2. Personel Memnuniyet oranını yükseltmek
 3. Komiteleri kurmak ve düzenli toplanmasını sağlamak
 4. Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme
 5. Bina turlarını aktif hale getirmek
 6. Acil Çağrı Sistemi kullanımı konusunda personel eğitimini %100 sağlamak.
 7. Doküman yönetim sistemi oluşturmak
 8. Hastane personelinin SKS konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak
 9. Gösterge Yönetiminin aktif kullanılmasını sağlamak
 10. Sözel Order Formu kullanımını  sağlamak
 11. Hasta ve hasta yakınının bölüme uyumunu sağlamak
 12. Klinik Sağlık Çalışanlarında Koruyucu Ekipman kullanımını %100 sağlamak.
 13. Yatan Hastaların  Hasta Hakları konusunda bilgilendirmek.
 14. Hastanemizde verilen hizmetlerin en iyi seviyeye getirilmesini sağlamak
 15. Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 16. Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
 17. Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek
 18. Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme
 19. Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

                                         

                                            POLİKLİNİK KALİTE HEDEFLERİMİZ

 1. Poliklinik Hizmetlerini belirlenen sürede verilmesini sağlamak
 2. Genel Poliklinik Hizmetlerinden Hasta Memnuniyet oranını %85’üzerinde tutmak.
 3. Diş Polikliniğimize başvuran hastaların %90’nın  randevu verilen gün ve saatte

tedavisini gerçekleştirmek.

                                                ACİL SERVİS KALİTE HEDEFLERİMİZ

 1. Acil Serviste El Antiseptiği kullanımını  arttırmak.
 2. Hasta bekleme süresini kısaltmak
 3. Acil servisin fiziki imkanlarını daha kullanışlı hale getirmek

        4.   Acil Serviste Koruyucu Ekipman kullanım oranını arttırmak.

        5.   CPR eğitimlerine Acil Servis Sağlık Çalışanlarının %100’ünün  katılımını sağlamak.

                                           

                                                RADYOLOJİ BİRİMİ HEDEFİMİZ

 1. Radyoloji Sonuçlarını hedeflenen sürede  (15dk) teslim etmek.
 2. Tekrar edilen çekim oranını azalmak.
 3. Koruyucu Ekipman kullanım oranını arttırmak.
 4. Radyoloji personelinin sağlık taramalarını yaptırmalarını sağlama

                                   

                                                  LABORATUVAR BİRİMİ HEDEFLERİMİZ

 1. Laboratuvar Tetkiki sonuçlarının hedeflenen sürelerde teslim etmek.
 2. Laboratuvar atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması.
 3. Dış kalite kontrol düzenli çalışılmasını sağlamak
 4. Panik değerlerin bildirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak
 5. Numune Kabul modülünü aktif hale getirmek

                                                  HEMODİYALİZ BİRİMİ HEDEFLERMİZ

 1. Hemodiyaliz hastalarının birimde kaldığı süre içerisinde daha konforlu şartların elde edilmesini sağlamak
 2. Sertifika almayan personellerimizi en kısa süre sertifika almasını sağlamak hastalarımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlamak
 3.  Hemodiyaliz ünitesinde temizliğe daha fazla önem vererek, enfeksiyonların gelişmesini engellemek