T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 Yılı Kalite Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 29/04/2019

Hastanemiz Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) (Güncelleme Tarihi: 17/01/2017) Versiyon 5 doğrultusunda çalışmaktadır.

http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-standartlari-sks.html

                                       


KALİTE BİRİMİ  KURUM AMAÇ VE HEDEFLERİ

 1. Hastane Hizmet Kalite Standart puanını %87’in  üzerine çıkarmak.
 2. Personel Memnuniyet oranını %85’in üzerine yükseltmek
 3. Komiteleri kurmak ve düzenli olarak yılda 4 kez toplanmasını sağlamak
 4. Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve hizmetiçi eğitimlerin verilme oranını ilk 6 ay içerisinde %70 üzerinde tutmak
 5. Bina turlarını aktif hale getirmek ve yılda 4 kez toplanmasını sağlamak
 6. Acil Çağrı Sistemi kullanımı konusunda personel eğitimini %100 sağlamak.
 7. Döf sonuçlandırma oranını %90’in üzerinde tutmak
 8. Hastane personelinin SKS konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak
 9. Hasta memnuniyet anketlerinde soru bazlı memnuniyet oranını %90’nın üzerinde tutmak
 10. Kesici delici alet yaralanma oranını %2’nin altında tutmak
 11. Morg alanında ex yakınları için uygun bekleme alanı oluşturmak
 12. Klinik Sağlık Çalışanlarında Koruyucu Ekipman kullanımını %100 sağlamak.
 13. Sunucuların güvenliğini sağlamak için yedek klimanın temin edilmesini sağlamak
 14. Hastanemizde verilen hizmetlerin en iyi seviyeye getirilmesini sağlamak
 15. Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 16. Hastanenin elektrik doğalgaz tüketiminde tasarruf sağlamak.
 17. Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek
 18. Takip edilen  göstergelerin %100 ‘ün hedef değerde olmasını sağlamak 
 19. Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak
 20. Saf su örneklerinde mikrobiyolojik analizlerin zamanında yapılma oranını %100 de tutmak
 21. Acil servisin fiziki imkanlarını daha kullanışlı hale getirmek
 22. CPR eğitimlerine Acil Servis Sağlık Çalışanlarının %100’ünün katılımını sağlamak.
 23. Bölümlerde kişisel koruyucu ekipman kullanım oranını %100 oranında artırmak için tüm personele eğitim vermek
 24. Tekrar edilen çekim oranını %2’nin altında tutmak
 25. Kaybolan numune oranını %1 ‘rın altında tutmak
 26. Klinik laboratuvar testlerinde reddedilen numune oranını %1 ‘in altında tutmak
 27. Hasta düşmelerinde bakım kaynaklı hataları % 3’in altında tutmak
 28. El hijyeni uyum oranının %85 in üzerinde olmasını sağlamak
 29. Sterilazasyon ünitesinde Biyolojik indikatör,kimyasal indikatör ve vakum kaçak testi yapılması sağlamak
 30. Konsültasyon hekimin acil servise ulaşma süresinin 30 dk altında kalmasını sağlamak ve konsültasyon hekimlerin acile ulaşma sürelerini aylık olarak kontrol etmeyi sağlamak
 31. Acil serviste ortalama müşahede süresinin 2 saat ve altında olmasını sağlamak
 32. Acil servisten hasta sevk oranının %3 ün altında olmasını sağlamak
 33. Revize edilecek dökümanların %100’nü güncellenmesini sağlamak
 34. Sistem üzerinden dökümanlara ulaşım oranın %100 olmasını sağlamak
 35. Acil durum ve afet planında ki eksikliklerin tamamlanarak planın onaylanmasını sağlamak
 36. Çalışan personelin %100 ‘üne bilgi güvenliği sözleşmesi imzalatmak
 37. Çalışanlara yönelik yapılması gereken sağlık taramalarının %85 oranında yapılmasını sağlıamak
 38. Laboratuvar test rehberinden tüm personelin bilgi sahibi olmasını sağlamak
 39. Hemodiyaliz hastalarının birimde kaldığı süre içerisinde daha konforlu şartların elde edilmesini sağlamak