2020 Yılı Kalite Amaç ve Hedeflerimiz
06 Mart 2020

Hastanemiz Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) (Güncelleme Tarihi: 17/01/2017) Versiyon 5 doğrultusunda çalışmaktadır.

http://kalite.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-standartlari-sks.html

                                       

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI  2020 YILI  HASTANEMİZ  AMAÇ VE HEDEFLERİ

 1. Hastane Hizmet Kalite Standart puanını  %90’in  üzerine çıkarmak.
 2. Personel Memnuniyet oranını %85’in  üzerine yükseltmek
 3. Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranını ≥% 90. Acil Servis Hasta Memnuniyeti Oranını
 4. ≥% 90 olarak gerçekleşmesini sağlamak
 5. Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında çalışan bireysel görüş önerileri ve DÖF takiplerini otomasyon üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak.
 6. Komiteleri kurmak ve düzenli olarak yılda 4 kez toplanmasını sağlamak
 7. Sterilizasyon hizmet alımı yapılmakta olup birimde oluşan uygunsuzlukların takibinin yapılmasını sağlamak
 8. Sağlıklı çalışma yaşamı adına Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranını Hedef Değer %100 olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 9. Enfeksiyon Kontrol önlemleri ve çalışan güvenliği kapsamında meydana gelebilecek personel delici kesici alet yaralanmalarını % 1’in altında tutmak ve oluşan olaylar sonrasında taramaların %100 olmasını sağlamak ve SGK bildirimlerinin yapılmasını sağlamak
 10. Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı Hedef  Değer >%90  ve üzerinde tutma
 11. Personelin Eğitimlere Katılma Oranı  Hedef  Değer >%90 ve üzerinde tutma
 12. Hastanemize yeni başlayan tüm personele genel uyum eğitimi ve bölüm uyum eğitiminin tamamlanmasını sağlamak
 13. Acil Durum Afet Yönetimi  kapsamında tesis, tahliye ve yangın tatbikatlarının en az yılda bir kez  aktif şekilde uygulanmasını sağlamak.
 14. Radyasyon Güvenliği Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 15. Laboratuvar Birimi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 16. Acil Servis Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 17. Tesis Güvenliği Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 18. Sağlıkta Kalite Standartları İlaç Yönetimi bölüm puanını % 94 üzerinde tutmak
 19. Sağlıklı çalışma yaşamı Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 20. Bina turlarını aktif hale getirmek ve yılda 4 kez toplanmasını sağlamak
 1. Döf sonuçlandırma oranını %90’in üzerinde tutmak
 1. Hastane personelinin SKS konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak
 2. Hastanemizde verilen hizmetlerin en iyi seviyeye getirilmesini sağlamak
 3. Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 4. Hastanenin elektrik doğalgaz tüketiminde tasarruf sağlamak.
 5. Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek
 1. Takip edilen  göstergelerin %100 ‘ün hedef değerde olmasını sağlamak 
 1. Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak
 1. Saf su örneklerinde mikrobiyolojik analizlerin zamanında yapılma oranını %100 de tutmak
 2. Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Veya Urr Değeri 1,2’den Düşük Olan Hasta Oranı %10’un Altında Tutmak
 1. Acil servisin fiziki imkanlarını daha kullanışlı hale getirmek
 2. CPR eğitimlerine Acil Servis Sağlık Çalışanlarının %100’ünün  katılımını sağlamak.
 3. Bölümlerde kişisel koruyucu ekipman kullanım oranını %100 oranında artırmak için tüm personele eğitim vermek
 4. Tekrar edilen çekim oranını %2’nin altında tutmak
 1. Kaybolan numune oranını %1 ‘rın altında tutmak
 2. Klinik laboratuvar testlerinde reddedilen numune oranını %1 ‘in altında tutmak
 3. Hasta düşmelerinde bakım kaynaklı hataları % 3’in altında tutmak
 4. El hijyeni uyum oranının %85 in üzerinde olmasını sağlamak
 1. Sterilazasyon ünitesinde Biyolojik indikatör,kimyasal indikatör ve vakum kaçak testi yapılması sağlamak
 1. Konsültasyon hekimin acil servise ulaşma süresinin 30 dk altında kalmasını sağlamak ve konsültasyon hekimlerin acile ulaşma sürelerini aylık olarak kontrol etmeyi sağlamak
 2. Acil serviste ortalama müşahede süresinin 2 saat ve altında olmasını sağlamak
 3. Acil servisten hasta sevk oranının %3 ün altında olmasını sağlamak
 4. Revize edilecek dökümanların %100’nü güncellenmesini sağlamak
 5. Sistem üzerinden dökümanlara ulaşım oranın %100 olmasını sağlamak
 6. Acil durum ve afet planında ki eksikliklerin tamamlanarak  planın onaylanmasını sağlamak
 7. Hastanemizde Çalışan personelin %100 ‘üne bilgi güvenliği sözleşmesi imzalatmak
 1. Laboratuvar test rehberinden tüm personelin bilgi sahibi olmasını sağlamak
 2. Hemodiyaliz hastalarının birimde kaldığı süre içerisinde daha konforlu şartların elde edilmesini sağlamak
 3. Bilgi yönetiminde sağlık net veri gönderimi oranını %90 ve üzerinde tutmak.
 4. Atıkların uygun koşullarda toplanması ve gerekli ayrıştırmanın personel tarafından yapılmasını sağlamak