T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Yapısı

Güncelleme Tarihi: 10/12/2018

kaliteorganizasyon.jpg

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ: Kocaali İlçe Devlet Hastanesi Kalite yönetim Sisteminin SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve kalite yönetim sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumlu kişidir.

 

KOMİTE:Kocaali İlçe Devlet Hastanesinde SKS kapsamında komite en az yılda 4 defa ve gerektiğinde toplanır. Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak, alınan kararlarla ilgili çalışmaların yürütülmesini takip etmek,  görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemekten sorumludur.

 

EKİP: SKS Kapsamında ilgili çalışmaları yürütmek üzere Yönetim tarafından görevlendirilir.

 

SKS SORUMLULARI: Bölümlerin SKS uygulamalarını yürütür,Kalite Yönetim Direktörü ile Koordineli Çalışır, bölümlerde yürütülen düzeltici- önleyici faaliyetleri takip eder.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ: Sağlık tesisisimizdeki bütün SKS çalışmalarını koordine eden ve yürütülmesini sağlayan birimdir.