T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi

Güncelleme Tarihi: 04/03/2019

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi
Başkanlığı' nın  Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları
Rehberi https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/ web adresi üzerinden e-dergi, pdf, word
formatlarında da paylaşılmış olup; tüm personelin bilgisine