Kurumsal

Misyonumuz

Güncel sağlık mevzuatı çerçevesinde ,Sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımızadin ,dil ,ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin ,hasta haklarına saygılı, çalışan haklarına duyarlı , etik değerlere bağlı ve hizmeti veren ile alan arasındaki pozitif iletişim ile memnuniyeti sürekli hale getirmek,
kaynakları etkin ve verimli kullanmak, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamakçeşitli iletişim yolları ile hastaları sağlık konusunda bilgilendirmek,
sağlık hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemseyerek sağlık hizmeti sunmaktır

26 Nisan 2019