İdari Birimler
12 Eylül 2018

 • Özlük Birimi
 • Gelen-Giden Evrak Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Mutemetlik Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Arşiv Birimi
 • Taşınır Kayıt Birimi
 • Sivil Savunma Birimi
 • Ayniyat Depo Birimi
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 • Fatura Birimi
 • Vezne