T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kocaali İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 11/04/2018

logo.jpg

KOCAALİ DEVLET HASTANESİ

RADYASYON GÜVENLİĞİKOMİTESİ


 logo.jpg

KODU: KY.YD.20

YAYINLAMA TARİHİ: OCAK2013

REVİZYON TARİHİ: 08.11.2017

REVİZYON NO: 02

SAYFA SAYISI:01           1- Hastanemiz radyasyon güvenliği komitesi için TAEK tarafından belirlenen idari gereklilikler şunlardır.

  • Komite üyeleri; lisans sahibi/sahipleri,Tıbbi Hizmetler Yöneticisi , Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi, Kalite Yönetim Direktörü,Çalışan Güvenliğinden Bir Kişi,İlgili Birim Uzman Hekimi,Birim Sorumlusu dan oluşacak kişilerden oluşur.
  • Üyeler tarafından daha önceden belirtilen gündemi görüşmek üzere ve radyasyon korunması görevlisi ile hastane yönetim temsilcisi mutlaka olmak kaydıyla, yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanmalıdır. Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın değerlendirmesiyle acil olarak toplantı yapılabilir.

    2- KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ:Yılda iki kez

    3-GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan   faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

              4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER

NO

GÖREV UNVAN

ADI SOYADI

1

HASTANE BAŞHEKİMİ

ÜMİT ÇAKMAK

2

HASTANE MÜDÜRÜ

ALİ KAHRIMAN

3

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BİRİM SOR.

ALİ ŞİMŞEK

4

KALİTE BİRİM SORUMLUSU

EBRU KARAKAYA ÇELİK

5

RÖNTGEN BİRİM SORUMLUSU

ABDULBAKİ KOÇAK