SKS Kalite Komiteleri

Hasta Güvenliği Komitesi

logo.jpg

KOCAALİ DEVLET HASTANESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 
logo.jpg

 

KODU: KY.YD.13

YAYINLAMA TARİHİ: OCAK2013

REVİZYON TARİHİ: 08.11.2017

REVİZYON NO: 02

SAYFA SAYISI:01

 


1.KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 • Hastaların Güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesiLaboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

     2.KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: Yılda 4 kez toplanır.

     3.GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR

Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet.
Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek
durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

    4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER

NO

GÖREV UNVAN

ADI SOYADI

1

HASTANE BAŞHEKİMİ

ÜMİT ÇAKMAK

2

HASTANE MÜDÜRÜ

ALİ KAHRIMAN

3

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BİRİM SOR.

ALİ ŞİMŞEK

4

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU

CEYDA İŞİKAN

5

KALİTE BİRİM SORUMLUSU

FİLİZ KILINÇ

6

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

ESEN ERTUR

7

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

TANJU KÜÇÜK

8

ECZANE SORUMLUSU

MUSTAFA ÖZYANIK

19 Şubat 2022