SKS Kalite Komiteleri

Tesis Güvenliği Komitesi

logo.jpg

 

KOCAALİ DEVLET HASTANESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

logo.jpg

 

KODU: KY.YD.14

YAYINLAMA TARİHİ: OCAK2013

REVİZYON TARİHİ: 08.11.2017

REVİZYON NO: 02

SAYFA SAYISI:01         
1.KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda Can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi

  2.KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: Yılda en az 4 kez

  3.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

       4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER

NO

GÖREV UNVAN

ADI SOYADI

1

HASTANE BAŞHEKİMİ

ÜMİT ÇAKMAK

2

HASTANE MÜDÜRÜ

ALİ KAHRIMAN

3

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BİRİM SOR.

ALİ ŞİMŞEK

4

KALİTE BİRİM SORUMLUSU

FİLİZ KILINÇ

5

TEKNİK DESTEK SORUMLUSU

SELİM HOŞBAŞ

6

GÜVENLİK BİRİM SORUMLUSU

ERKAN ARSLAN

7

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM SORUMLUSU

ZERRİN DUMAN

8

TIBBİ CİHAZ SORUMLUSU

İSMAİL ŞİMŞEK

19 Şubat 2022