SKS Kalite Komiteleri

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

 

                                    KOCAALİ DEVLET HASTANESİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 logo.jpg

KODU: KY.YD.12

YAYINLAMA TARİHİ: OCAK2013

REVİZYON TARİHİ: 08.11.2017

REVİZYON NO: 02

SAYFA SAYISI:01

KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

  1. Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
  2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
  3. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
  4. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
  5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
  6. Sağlık taramalarının yapılması,

               

  7. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: YILDA EN  AZ DÖRT KEZ
  8. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

     Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

     Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan   faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

  4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER

NO

GÖREV UNVAN

ADI SOYADI

1

HASTANE BAŞHEKİMİ

ÜMİT ÇAKMAK

2

HASTANE MÜDÜRÜ

ALİ KAHRIMAN

3

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BİRİM SOR.

ALİ ŞİMŞEK

4

KALİTE BİRİM SORUMLUSU

FİLİZ KILINÇ

5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİM SORUMLUSU

FİLİZ KILINÇ

6

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

CEYDA İŞİKAN

7

GÜVENLİK BİRİM SORUMLUSU

ERKAN ARSLAN

19 Şubat 2022