Kalite Yönetim

Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Yapısı

kaliteorganizasyon.jpg

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ: Kocaali İlçe Devlet Hastanesi Kalite yönetim Sisteminin SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve kalite yönetim sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumlu kişidir.

 

KOMİTE:Kocaali İlçe Devlet Hastanesinde SKS kapsamında komite en az yılda 4 defa ve gerektiğinde toplanır. Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak, alınan kararlarla ilgili çalışmaların yürütülmesini takip etmek,  görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemekten sorumludur.

 

EKİP: SKS Kapsamında ilgili çalışmaları yürütmek üzere Yönetim tarafından görevlendirilir.

 

SKS SORUMLULARI: Bölümlerin SKS uygulamalarını yürütür,Kalite Yönetim Direktörü ile Koordineli Çalışır, bölümlerde yürütülen düzeltici- önleyici faaliyetleri takip eder.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ: Sağlık tesisisimizdeki bütün SKS çalışmalarını koordine eden ve yürütülmesini sağlayan birimdir.

 

07 Mart 2022